Մասնակցելով ԼԻՏ ակադեմիային՝ ես կարողացա հիմնավոր պատկերացումներ կազմել ապագա մասնագիտությունների և գործարար միջավայրի վերաբերյալ: Տարբեր բնագավառներ ներկայացնող մասնագետների հետ շփման շնորհիվ ես կարողացա կողմնորոշվել իմ ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում: