Brief info

Աննա Ավետիսյանը Գործընկերություն և ուսուցում ՀԿ-ում աշխատում է 2005թ.` որպես կազմակերպության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման և դասընթացների մասնագետ: Աննան ավարտել է Երևանի պետական բժշկական ակադեմիան, նա մասնագիտությամբ բժիշկ-դեղագետ է: 2005թ-ից սկսած առ այսօր, Քաղաքացիական Շահերի Պաշտպանության Աջակցության Ծրագրի /ՔՇՊԱԾ-ի/ շրջանակներում Աննան ԳՈՒՄ ՀԿ-ի կազմակերպական զարգացման և դասընթացների ղեկավարն է: 2006թ-ից սկսած նա Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի դասընթացավարների թիմի սերտիֆիկացված դասընթացավար է և հանդիսանում է կազմակերպության հավաստագրման գործընթացի պատասխանատուն: Որպես կազմակերպական զարգացման և դասընթացների ղեկավար` Աննան պատասխանատու է` դասընթացների, խորհրդատվությունների կազմակերպման և իրականացման, ծառայությունների մատուցման ժամանակացույցի մշակման, դասընթացների, խորհրդատվությունների որակի և սպառողների բավարարվածության գնահատման, ոլորտային փորձագետների ընտրության և ծառայությունների պատվիրման համար: